مالزي(کوالالامپور)
عنوان آژانس تاريخ
انتشار
اعتبار
از تاريخ تا تاریخ
تورهاي کوالالامپور/زمستان97 سرافرازگشت پارسي 30/10/97 30/10/97
تورهاي کوالالامپور-سنگاپور/نوروز 98 ريما گشت سپيد 28/10/97 28/10/97
تور کوالالامپور / زمستان 97 سحر سفر خورشيد 28/10/97 28/10/97
تورهاي مالزي / زمستان 97 آرزوي آسمان آبي 26/10/97 26/10/97
تورهاي مالزي-پوکت-سنگاپور/ زمستان 97 نيلوفرانه گشت آسمان 26/10/97 26/10/97
تورهاي کوالالامپور-سنگاپور/پيشفروش نوروز 98 اليت گشت آريا 26/10/97 26/10/97
تورهاي کوالالامپور (مالزي) /زمستان97 اليت گشت آريا 24/10/97 24/10/97
تور کوالالامپور/زمستان97 فرد آيين پرواز 24/10/97 24/10/97
تورهاي کوالالامپور/زمستان 97 و نوروز 98 متين گشت 23/10/97 23/10/97
تورهاي کوالالامپور-سنگاپور/نوروز 98 پارسا گشت 23/10/97 23/10/97
تور کوالالامپور+پنانگ/نوروز98 پارسا گشت 23/10/97 23/10/97
تور کوالالامپور/ ويژه نوروز 98 پارسا گشت 23/10/97 23/10/97
تورهاي مالزي/ نوروز 98 سحر سفر خورشيد 20/10/97 20/10/97
تورهاي کوالالامپور-پنانگ/ پيشفروش نوروز98 اليت گشت آريا 20/10/97 20/10/97
تور کوالالامپور-سنگاپور/نوروز 98 آشا سير پارس 20/10/97 20/10/97
تور مالزي/ نوروز 98 آشا سير پارس 20/10/97 20/10/97
تور مالزي/ زمستان97 نيلوفرانه گشت آسمان 19/10/97 19/10/97
تورهايمالزي-بالي-سنگاپور/ نوروز98 نيلوفرانه گشت آسمان 18/10/97 18/10/97
تور مالزي/ نوروز 98 بالون سير 18/10/97 18/10/97
تورهاي کوالالامپور-لنکاوي/نوروز 98 مهد گشت گيلان 18/10/97 18/10/97
تورهاي کوالالامپور-سنگاپور/نوروز 98 آريوس پرواز پارس 18/10/97 18/10/97
تورهاي کوالالامپور-سنگاپور-کشتي کروز/نوروز 98 مهد اميران گشت 17/10/97 17/10/97
تور کوالالامپور / نوروز 98 شکوفه خاطرات سفر 17/10/97 17/10/97
تور کوالالامپور-سنگاپور /نوروز 98 شکوفه خاطرات سفر 17/10/97 17/10/97
تورهاي مالزي/ زمستان97 يارا پرواز 13/10/97 13/10/97
تور کوالالامپور+لنکاوي/پيشفروش نوروز 98 نيلوفرانه گشت آسمان 12/10/97 12/10/97
تورهاي کوالالامپور/ زمستان 97 مهربان سير دنيا 12/10/97 12/10/97
تورهاي کوالالامپور-لنکاوي /پيشفروش نوروز 98 اليت گشت آريا 11/10/97 11/10/97
تورهاي کوالالامپور/زمستان97 مهد اميران گشت 10/10/97 10/10/97
تور مالزي/زمستان 97 شرکت سفر رو ايرانيان 09/10/97 09/10/97
تورهاي کوالالامپور/ زمستان 97 اهورا پرواز 09/10/97 09/10/97
تورهاي کوالالامپور/ زمستان 97 انديشه سير 05/10/97 05/10/97
تور کوالالامپور -سنگاپور/زمستان 97 انديشه سير 05/10/97 05/10/97
تور مالزي/زمستان 97 عسل گشت پارسيان 05/10/97 05/10/97
تور کوالالامپور+پنانگ/زمستان 97 نيلوفرانه گشت آسمان 04/10/97 04/10/97
تور مالزي/زمستان97 پرگار 03/10/97 03/10/97
تور مالزي / زمستان 97 شرکت صبا سير گيتي 03/10/97 03/10/97
تور کوالالامپور(مالزي) /پيشفروش نوروز 98 آريوس پرواز پارس 02/10/97 02/10/97
تور بانکوک/زمستان 97 سرافرازگشت پارسي 28/09/97 28/09/97
تور کوالالامپور+سنگاپور/زمستان97 متين گشت 28/09/97 28/09/97
تورهاي کوالالامپور-سنگاپور/ پاييز97 پرگار 25/09/97 25/09/97
تور کوالالامپور-سنگاپور/پاييز 97 مهربان سير دنيا 22/09/97 22/09/97
تور پاتايا/پاييز 97 ديرين گشت پارت 22/09/97 22/09/97
تورهاي مالزي/ پاييز 97 متين گشت 13/09/97 13/09/97
تورهاي کوالالامپور/ پاييز97 تايسيز پرواز پارسيان 11/09/97 11/09/97
تورهاي دوبي/پاييز 97 اروند سير آريا 08/09/97 08/09/97
تورهاي کوالالامپور/پاييز 97 پرگار 06/09/97 06/09/97
تورهاي مالزي/ پاييز 97 پارسا گشت 06/09/97 06/09/97
تور کوالالامپور-لنکاوي/پاييز 97 مبين گشت 29/08/97 29/08/97
تور کوالالامپور/پاييز 97 مبين گشت 29/08/97 29/08/97
تور کوالالامپور-پنانگ/پاييز 97 مبين گشت 29/08/97 29/08/97
تور کوالالامپور / پاييز 97 پرين 23/07/97 23/07/97
تور مالزي / پاييز 97 انديشه سير 08/07/97 08/07/97
تورهاي مالزي -سنگاپور-تايلند/پاييز 97 آرتنوس سفر آريايي 01/07/97 01/07/97
تور تابستاني کوالالامپور +لنکاوي/97 گلبرگ سير 21/06/97 21/06/97
تورهاي کوالالامپور-لنکاوي/97 سرافرازگشت پارسي 19/06/97 19/06/97
تورهاي کوالالامپور/تابستان 97 السا پرواز تاراديس 11/06/97 11/06/97
تور کوالالامپور / تابستان 97 پرنيان سفر نيوشا 04/06/97 04/06/97
تورهاي تابستاني کوالالامپور+ سنگاپور گلبرگ سير 31/05/97 31/05/97
تور کوالالامپور+پنانگ/ تابستان97 گلبرگ سير 31/05/97 31/05/97
تور کوالالامپور-لنکاوي/تابستان97 پرواز بي نهايت 22/05/97 22/05/97
تورهاي دور آسيا/ تابستان97 آرتنوس سفر آريايي 08/05/97 08/05/97
نرخ تورهاي خارجي آلاله آسمان آبي آلاله آسمان آبي 08/05/97 08/05/97
تور دور آسيا/تابستان 97 ناخداي سفر 04/05/97 04/05/97
تورهاي کوالالامپور-سنگاپور/تابستان97 ناخداي سفر 01/05/97 01/05/97
تورهاي مالزي/ تابستان 97 هم پرواز فرشته 01/05/97 01/05/97
تور کوالالامپور-مالزي/تابستان97 الهي گشت پارسه 27/04/97 27/04/97
تورهاي مالزي/ تابستان97 سرافرازگشت پارسي 27/04/97 27/04/97
تور کوالالامپور-مالزي/تابستان97 فرجام پرواز کيان 21/04/97 21/04/97
تور کوالالامپور-لنکاوي/تابستان97 انديشه سير 17/04/97 17/04/97
تور کوالالامپور-پنانگ/تابستان97 انديشه سير 17/04/97 17/04/97
تورهاي کوالالامپور/ تابستاني آبگينه گشت آسيا 13/04/97 13/04/97
تورهاي کوالالامپور/تابستان97 الياد گشت 07/04/97 07/04/97
تور کوالالامپور+صاباح/تابستان97 نيلوفرانه گشت آسمان 07/04/97 07/04/97
نرخ واگذاري هتل هاي ارمنستان/ تابستان 97 پارسا گشت 05/04/97 05/04/97
تورهاي کوالالامپور-مالزي/تابستان97 آنا مهرپرواز 05/04/97 05/04/97
تور کوالالامپور/ ويژه 17تير گلبرگ سير 30/03/97 30/03/97
تورهاي بهاري کوالالامپور پاک پرواز 28/03/97 28/03/97
تورهاي کوالا لنکاوي و کوالا پنانگ پاک پرواز 21/03/97 21/03/97
تور مالزي- سنگاپور/ بهار97 پاک پرواز 21/03/97 21/03/97
جشنواره تورهاي خارجي/ تابستان97 يارا پرواز 19/03/97 19/03/97
تور بهاري کوالالامپور+لنکاوي پارسا گشت 19/03/97 19/03/97
تور دور آسيا/خرداد 97 آرتنوس سفر آريايي 14/03/97 14/03/97
تور مالزي / کوالالامپور يارا پرواز 14/03/97 14/03/97
تور کوالالامپور/ بهار97 همنواز آسمان آبي 10/03/97 10/03/97
تورهاي نوروزي مالزي+سنگاپور انديشه سير 28/02/97 28/02/97
تور بلغارستان - 97 يارا پرواز 16/02/97 16/02/97
کوالالامپور+لنکاوي/ بهار97 بالون سير 14/02/97 14/02/97
تور مالزي+سنگاپور/ بهار97 بالون سير 14/02/97 14/02/97
تور بهاري کوالالامپور+پنانگ بالون سير 12/02/97 12/02/97
تورهاي بهاري کوالالامپور ساناز سير ايرانيان 12/02/97 12/02/97
تور بهاري کوالالامپور قصر آسمان پرواز 02/02/97 02/02/97
تور کوالالامپور ويژه بهار آرتنوس سفر آريايي 02/02/97 02/02/97
تورهاي بهاري کوالالامپور کتيبه اتحاد آريايي 29/01/97 29/01/97
تورهاي بهاري کوالالامپور سپنتا پرواز 28/01/97 28/01/97
کوالا+پنانگ ويژه فروردين97 يارا پرواز 16/01/97 16/01/97
تورهاي نوروز97 مالزي يارا پرواز 07/01/97 07/01/97
تور نوروزي مالزي/ کوالالامپور+پنانگ الياد گشت 20/12/96 20/12/96
تور نوروزي سنگاپور+کوالالامپور يارا پرواز 14/12/96 14/12/96
تور کوالالامپور/ ويژه نوروز ستاره برج سفيد 03/12/96 03/12/96
تور نوروزي بالي+سنگاپور+کوالا من و تو همسفر 28/11/96 28/11/96
تور نوروزي کوالالامپور لوح سليماني 26/11/96 26/11/96
تور مالزي/ نوروز97 آوش سير آرنيکا 16/11/96 16/11/96
تورهاي زمستاني مالزي تک ستاره پاسداران 26/10/96 26/10/96
تورهاي زمستان 96 مالزي گردشگران دهکده جهاني 23/10/96 23/10/96
تورهاي نوروز97 کوالالامپور ابرو باد 05/10/96 05/10/96
تور مالزي / آذر96 شهرفرنگ 29/09/96 29/09/96
تورهاي پاييزي و زمستاني مالزي از شيراز ژينو پارس 23/09/96 23/09/96
تورهاي پاييزي مالزي آواي گردشگران ياس 15/08/96 15/08/96
تورهاي مالزي/ پاييز96 دوکوهه 08/08/96 08/08/96
تورهاي مالزي/ پاييز96 الماس نشان 23/07/96 23/07/96
تور مالزي/ پاييز96 آبگينه گشت آسيا 06/07/96 06/07/96
تور مالزي/ پاييز 96 نيلسا گشت آريا 25/06/96 25/06/96
تور مالزي - کوالالامپور جبير صحرا 02/08/95 02/08/95
مالزي / 18 و 22 دي94 لاچين سير 17/10/94 17/10/94
تور مالزي -کوالالامپور پرشيا سير آريا 16/09/93 16/09/93

 
برای سهولت دسترسی، پکیج هایی که تاریخ آنها قدیمی باشد آرشیو می گردند. جهت مشاهده آرشیو اینجا کلیک نمایید.

اطلاعات پروازی های فرودگاه مهرآباد
اطلاعات پروازی های فرودگاه امام خمینی
اطلاعات پروازی های فرودگاه کیش
آژانس های چارتر کننده بلیط چارتر ارزان هواپیمامحل تبلیغات:
به دلیل ارج نهادن به آگهی مشتریان، در این بخش حداکثر 5 آگهی نمایش داده می شود و از پذیرش تعداد آگهی بیشتر معذوریم.

"مرجع اطلاع رسانی صنعت توریسم" پایگاهی مستقل و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد که استفاده از خدمات آن رایگان بوده و مسئوليت تعیین صحت اطلاعات بر عهده بازدیدکننده می باشد.
© تمامی حقوق برای شرکت سپهر سیستم محفوظ است و کپی برداری از مطالب بدون کسب اجازه ممنوع می باشد. 

سایت فروش بلیط چارتر , پرواز چارتر , بلیت چارتر و ارزان 1
سایت فروش بلیط چارتر , پرواز چارتر , بلیت چارتر و ارزان 2
سایت فروش بلیط چارتر , پرواز چارتر , بلیت چارتر و ارزان 3
3391   تعداد آژانس هاي ثبت شده:
1658   تعداد آژانس هاي فعال:
9692   تعداد پکيج هاي منتشر شده:
9496   تعداد فرودگاه هاي ثبت شده :
69   تعداد خطوط هوايي:
1297   تعداد بخشنامه هاي خطوط هوايي:
147   تعداد افراد جوياي کار:
62   تعداد موسسات جوياي کارمند: