بخشنامه های ايران اير
عنوان تاریخ انتشار
Answer Key Mehr 96 1396/07/24
ارسال مدارک 1396/07/16
17-8-387 PTF18,18CD,18UP 1396/05/17
ليست آژانس هاي بدهکار بابت صورتحساب2017 1396/04/31
طلاعيه شماره 66 امور ياتا- آخرين وضعيت آژانس هاي بدهکار به ياتا بابت صورتحساب حق عضويت سال 2017 1396/04/31
تمديد قرارداد نرخ مخصوصIR/TX 1396/04/07
اعلام اسامي آژانسهاي عضو ياتا 1396/03/21
تمديد قرارداد نماد مشترک 1396/03/20
اعلام شرايط نرخي جديد بليت هاي داخلي هواپيمايي ايران اير 1396/01/30
تمديد اعتبار کارت هاي شناسايي بنياد شهيد و امور ايثارگران 1396/01/28
بخشنامه 1396/01/26
پاسخنامه فروردين ماه 1396/01/21
تمديد قرارداد نرخ مخصوص 1396/01/20
بخشنامه 1395/12/18
Special Fares to Europe 1395/09/20
صورتحساب حق عضويت سال 2017 آژانس هاي عضو ياتا 1395/08/22
اطلاعيه 1395/08/11
اطلاعيه 1395/06/08
بخشنامه 1395/04/13
تمديد قرارداد 1395/03/03
بخشنامه 1395/02/30
برقراري کلاسهاي نرخي 1395/02/13
بخشنامه 1395/01/23
پاسخنامه فروردين 95 1395/01/15
بخشنامه 1395/01/15
بخشنامه 1394/12/27
بخشنامه 1394/12/02
لغو قرارداد 1394/08/27
شرايط نرخ جديد و فروش 1394/07/12
نرخ هاي ويژه soto 1394/07/07
نحوه درج شماره کارت يا نامه تخفيف در SRPT 1394/05/29
افزايش عوارض 1394/05/11
نرخ مخصوص 1394/05/08
بخشنامه 1394/05/06
اطلاعيه شماره 52 ياتا 1394/05/05
عدم الصاق کپي گذرنامه افراد بالاي 60 سال 1394/04/13
لغو رواديد گذرنامه هاي سياسي ،خدمت و خاص 1394/04/09
اطلاعيه ياتا شماره 51 1394/03/31
اطلاعيه 1394/03/05
اطلاعيه 1394/03/03
اعلام نرخهاي نماد مشترک 1394/03/03
پرداخت صورتحساب ياتا 1394/01/17
تمديد و اصلاح نرخ بيزينس 1394/01/15
اطلاعيه 1393/11/26
برقراري قرارداد نرخ مخصوص 1393/10/10
RTRD فروش بار 1393/09/19
اطلاعيه 1393/08/03
استرداد بليتهاي ممهور به مهر ابطال و يا تأخير 1393/06/11
رويه ها و مقررات بازرگاني مسافر 1393/05/14
پاسخنامه مرداد 1393 1393/05/14
کاهش نرخهاي پروازي 1393/05/14
اطلاعيه 1393/05/06
تغيير وضعيت بليط 1393/05/05
( 1113-تغيير وضعيت ) 1393/05/04
اعلام نرخهاي جديد 1393/04/08
تمديد قرارداد نرخ مخصوص IR/LH 1393/04/07
رويه ها و مقررات بازرگاني مسافر 1393/02/25
تمديد قرارداد نرخ مخصوص IR/TK 1393/02/21
اصلاحيه قرارداد نرخ مخصوص 1393/02/14
تمديد قرارداد نرخ مخصوص 1392/12/25
تمديد قرارداد نرخ مخصوص 1392/12/25
اطلاعيه 1392/12/18
اطلاع رساني آخرين اخبار پروازي 1392/12/18
رويه ها و مقررات بازرگاني مسافر 1392/12/14
تمديد اعتبار کارت شناسايي ايثارگران 1392/12/14
برقراري پروازهاي نماد مشترک هما با OS 1392/12/12
اصلاحيه نرخهاي ويژه (SOTO-PT) براي مسيرهاي ورودي به ايران 1392/12/07
ثبت ماليات ارزش افزوده 1392/12/06
اطلاعيه به روساي محترم شعب هما 1392/09/23
صورتحساب حق عضويت سالانه دفاتر و شرکت هواپيمايي 1392/08/21
تغيير نرخ پرواز 1392/08/21
هزينه صندلي چرخدار در پرواز هاي بين المللي 1392/08/21
خدمات قابل ارائه در رابطه با بليط مسافرين در فرودگاه دبي 1392/08/09
تغيير نرخ پرواز نماد مشترک هما با شرکت SUدر مسير THR-MOW 1392/08/04
رويه ها و مقررات بارزگاني مسافر 1392/07/29
تمديد قرارداد نرخ مصوب 1392/07/11
مقررات بازرگاني مسافر 1392/07/09
تمديد لغو رواديد لبنان جهت اتباع ايراني 1392/07/04
مقررات بازرگاني مسافر 1392/07/02
توضيح در مورد قرارداد نرخ مخصوص IR/QR 1392/06/04
تمديد نرخ مخصوص IR/SK 1392/05/27
تمديد نرخ مخصوص IR/GF 1392/05/27
لغو قرارداد MITA با شرکت AIR CANADA 1392/05/23
لغو قرارداد MITA با شرکت CATHAY PACIFIC AIRWAYS 1392/05/23
لغو قرارداد MITA با شرکت BRUSSELS AIRLINES 1392/05/23
اعتبار گذرنامه اتباع ايراني جهت سفر به کشور مالزي 1392/05/21
اعلام نرخ در مسير تهران-نجف-تهران و نجف-تهران-نجف 1392/05/09
لغو قرارداد نرخ مخصوص IR/VS 1392/05/09
تغيير شماره حساب بانکي واحد آموزش آمادئوس 1392/05/03
اطلاعيه مهم درباره ي ايميل هاي جعلي 1392/04/29
تخصيص صندلي بر روي پرواز نماد مشترک IR/SU 1392/04/25
پاسخنامه خرداد 1392 1392/04/18
هشدار 1392/04/12
دريافت هزينه هاي استرداد،تغيير تاريخ پرواز و no show در پرواز هاي بين المللي 1392/04/10
تمديد لغو رواديد لبنان جهت اتباع ايراني 1392/04/10
تمديد قرارداد نرخ مخصوص IR/LH 1392/04/08
پرواز رم 1392/04/05
اعلام نرخ ارز و بروز رساني آن در سيستم هاي فروش 1392/04/05
اعلام نرخ هاي نماد مشترک هما با شرکت هواپيمايي ترکيش ايرلاين قابل فروش در ايران 1392/02/10
قرارداد نرخ مخصوص IR/EK (تغيير در شماره پرواز هاي code share) 1392/02/10
رعايت صحيح صدور بليط Infant 1392/02/02
قرارداد نرخ مخصوص IR/QR (تغيير کد نگهداري جا) 1392/01/29
لزوم دريافت ويزاي ترانزيت آلمان براي اتباع سوريه 1391/10/12
هزينه صندلي چرخدار در مسير کويت و دبي 1391/09/07
رعايت ترتيب پذيرش برگ هاي پرواز در مسير مسافرت 1391/07/19
اعلام نرخ سراسري جده و مدينه / تمتع 91 1391/06/26
پاسخنامه مرداد ماه 1391/06/20
هزينه حمل بيمار به صورت خوابيده 1391/06/20
تمديد قرارداد نرخ مخصوص IR/MH 1391/04/10
عدم صدور بليط در قرارداد نرخ مخصوص IR/BD 1391/03/06
نرخ ويژه L CLASS از تهران به کوالالامپور 1391/01/22
برقراري مجدد قرارداد نرخ مخصوص IR/AZ 1391/01/22
اضافه شدن مسيرهاي جديد در قرارداد نرخ مخصوص IR/RB 1391/01/22
نحوه محاسبه کارمزد آژانس در بليتهاي استردادي الکترونيک 1391/01/16
نحوه محاسبه مبلغ عوارض در RTRD گزارشات داخلي 1391/01/16
عدم صدور بليط در قرارداد نرخ مخصوص IR/BD 1391/06/20
عدم صدور بليط در قرارداد نرخ مخصوص IR/OZ 1390/11/06
اعلام نرخ مسيرهاي پروازي هما از شعب خارج 1390/11/03
لزوم درج اطلاعات در رسيد بليت الکترونيک مسافر 1390/10/13
اصلاحيه تاريخ عدم صدور بليت در قرارداد نرخ مخصوص IR/RO 1390/10/12
اعلام شرايط بليت هاي صادره با استفاده از قرارداد نرخ مخصوص IR/TK 1390/07/23
اعلام کلاس پروازي W دانشجويي 1390/07/28
لغو قرارداد نرخ مخصوص IR/VS 1390/07/20
عدم صدور بليت در ادامه پروازهاي هما با شرکت هاي BR 1390/07/27
لغو قرارداد نرخ مخصوص IR/LX 1390/07/23
عدم صدور بليت در ادامه پروازهاي هما با شرکت هاي LX & IT 1390/07/21
توافق فروش بليت الکترونيک (606) IR & A9 1390/07/19
توافق فروش بليت الکترونيک (199) IR & TU 1390/07/19
نرخ هاي ويژه YEE به آسيا 1390/07/23
قرارداد تخصيص صندلي هاي IR/OS در برنامه زمستاني 1390/07/20
تغيير RBD و تمديد قرارداد نرخ مخصوص IR/MH 1390/06/23
هزينه صندلي چرخدار در مسير کويت 1390/05/24
دستور العمل نحوه گزارش دهي بليت هاي صادره تخفيف دار الکترونيک 1390/05/23
درج کد تخفيفات مسافران خاص بر روي بليت الکترونيک 1390/05/18
اعلام نرخ و شرايط فروش دوره Low Season 1390 1390/05/15
نحوه تنظيم RTRD از نيمه دوم جولاي 1390/05/10
به مديران محترم دفاتر خدمات مسافرتي 1390/05/10
تمديد قرارداد نرخ مخصوص IR/TG 1390/05/10
تمديد قرارداد نرخ مخصوص IR/MH 1390/05/10
ميزان بار مجاز همراه مسافر در مسير دبي 1390/04/28
افزايش نرخ بليت هاي داخلي 1390/04/22
تمديد قرارداد نرخ مخصوص IR/CX 1390/03/31
عدم صدور بليط کاغذي در مسيرهاي داخلي 1390/04/04
تغيير RBD در قرارداد نرخ مخصوص IR/OS 1390/02/25
نرخ و شرايط پروازهاي نماد مشترک IR/OS 1390/02/14
تغيير نرخ مسير هاي DXB,TYO و BKK از ايران 1390/02/13
نرخ و شرايط پروازهاي نماد مشترک IR/OS 1390/02/06
اعلام نرخ و شرايط فروش دوره تابستان 1389/12/21
نرخ بانکي ارزها 89/12/17 1389/12/18
نحوه تكميل گزارش فروش بليتهاي الكترونيك 1389/12/17
نرخ بانکي ارزها 89/12/11 1389/12/11
برقراري قرارداد نرخ مخصوص IR/BD 1389/12/10
قرارداد نرخ مخصوص IR/KL/DL/AF/MP 1389/11/18
نرخ بانکي ارزها 89/11/04 1389/11/06
اضافه شدن پرواز IR/OS در برنامه زمستاني 1389/11/04
نرخ بانکي ارزها 89/10/28 1389/10/29

اطلاعات پروازی های فرودگاه مهرآباد
اطلاعات پروازی های فرودگاه امام خمینی
اطلاعات پروازی های فرودگاه کیش
آژانس های چارتر کننده بلیت چارتر ارزان هواپیما انجمن صنفی مدیران فنیمحل تبلیغات:
به دلیل ارج نهادن به آگهی مشتریان، در این بخش حداکثر 5 آگهی نمایش داده می شود و از پذیرش تعداد آگهی بیشتر معذوریم.

"مرجع اطلاع رسانی صنعت توریسم" پایگاهی مستقل و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد که استفاده از خدمات آن رایگان بوده و مسئوليت تعیین صحت اطلاعات بر عهده بازدیدکننده می باشد.
© تمامی حقوق برای شرکت سپهر سیستم محفوظ است و کپی برداری از مطالب بدون کسب اجازه ممنوع می باشد. 

سایت فروش بلیط چارتر , پرواز چارتر , بلیت چارتر و ارزان 1
سایت فروش بلیط چارتر , پرواز چارتر , بلیت چارتر و ارزان 2
سایت فروش بلیط چارتر , پرواز چارتر , بلیت چارتر و ارزان 3
3427   تعداد آژانس هاي ثبت شده:
1704   تعداد آژانس هاي فعال:
9688   تعداد پکيج هاي منتشر شده:
9496   تعداد فرودگاه هاي ثبت شده :
69   تعداد خطوط هوايي:
1297   تعداد بخشنامه هاي خطوط هوايي:
54   تعداد افراد جوياي کار:
50   تعداد موسسات جوياي کارمند: